ฮิต: 635

     สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศ เรื่อง การคัดเลือกพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 (ครั้งที่ 2) ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ตั้งแต่วันที่ 9 - 15 มกราคม พ.ศ.2562 เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) Link