ฮิต: 101
  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 2/2562
0000

    วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 07.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 2/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 9 มกราคม 2562 มีดังนี้.....

 ▶ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- วันที่ 4 มกราคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ) เป็นประธานเปิดลานกีฬาเพื่อประชาชน ณ โรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 5 มกราคม 2562 พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ (รมช.ศธ) เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการการขับเคลื่อนการศึกษาด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล "EDU Digital 2019" ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่
- วันที่ 7 มกราคม 2562 ร่วมต้อนรับคณะเอกอัครราชฑูตสาธารณรัฐประชาชนจีน เยี่ยมชมโรงเรียนวัดสุทธิวราราม กรุงเทพฯ
- วันที่ 8 มกราคม 2562 ร่วมงานเปิดตัวโครงการห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ (Nation e-Library) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล
- วันที่ 9 มกราคม 2562 เปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน (เฉพาะความพิการ) และประธานเปิดงานมหกรรมความสามารถของนักเรียน จังหวัดตรัง
- ระหว่างวันที่ 14-15 มกราคม 2562 ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดลำปาง เพื่อติดตามการดำเนินงานตามนโยบายของรัฐบาล และสพฐ.
- สพฐ. จัดตั้งศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจากพายุ "ปาบึก"
▶ แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
- "ARMY SUMMER CAMP 2019" ค่ายเยาวชนส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
- ครูดีไม่มีอบายมุข
- คำสั่งทางปกครองและการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครอง
และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา ประชุมเกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2