ฮิต: 120
  การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562
0000

    วันที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนมกราคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา เพื่อให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ รางวัล MOE AWARDS ปีการศึกษา 2559 ผลงานระดับดีเด่น แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา จำนวน 12 คน ในการนี้มีเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านช้าง มาให้ความรู้ เรื่อง การป้องกันโรคไข้เลือดออก ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2