ฮิต: 3573

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อคัดสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 โดยผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มบริหารงานบุคคล ระหว่างวันที่ 18 - 24 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) รายละเอียดตามเอกสารแนบนี้ Link