ฮิต: 1329

ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกพนักงานราชการปฏิบัติหน้าที่พี่เลี้ยง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกตามประกาศ ลำดับที่ 1 ไปรายงานตัวเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มบริหารงานบุคคล รายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ Link