ฮิต: 63
  ประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล.
0000

    วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดงานกิจกรรม APL.Party ต้อนรับปีหมูทอง ขอบคุณพี่น้อง นพล. Welcome the golden pig year & Thank all dear APL. Family ณ หอประชุมกุตารนคร โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย