ฮิต: 267
  ประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4
0000

    วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนกลุ่มโรงเรียนพนัสนิคม 4 วัตถุประสงค์เพื่อปลูกฝังให้รู้จักการปฏิบัติตามกฎกติกา มีความสามัคคีรู้แพ้รู้ชนะรู้อภัย และรู้จักทำงานเป็นหมู่คณะ และส่งเสริมสนับสนุนการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยใช้กิจกรรมกีฬาเป็นสื่อ ไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ซึ่งจัดการแข่งขันกีฬาระหว่างวันที่ 11 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดหนองสังข์

 

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0006.JPG DSC_0016.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0024.JPG DSC_0026.JPG

DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG DSC_0031.JPG

DSC_0036.JPG DSC_0043.JPG DSC_0046.JPG

DSC_0053.JPG DSC_0055.JPG DSC_0057.JPG

DSC_0058.JPG DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0064.JPG DSC_0066.JPG

DSC_0068.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0074.JPG DSC_0075.JPG DSC_0079.JPG

DSC_0081.JPG DSC_0083.JPG DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG

DSC_0106.JPG