ฮิต: 287
ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ 30 คน
0000

    วันที่ 29 ธันวาคม 2560 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ตามประกาศ กศจ.ชลบุรี ซึ่งมีจำนวนทั้งหมด 30 คน พร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2