ฮิต: 191
  ต้อนรับ และแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน
0000

    วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดี พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานในหน้าที่ให้แก่ผู้ที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนตามประกาศ สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562 สังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 จำนวน 33 คน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ