ฮิต: 136
  รับชมถ่ายทอดสด "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/62 และประชุมสภากาแฟ
0000

    วันที่ 13 มีนาคม 2562 เวลา 07.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยรอง ผอ. ผอ.กลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 11/2562 ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีดร.บุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อดำเนินการมอบนโยบาย ร่วมทั้งชี้แจงข่าวสารแนวทางการปฏิบัติงาน การเร่งรัดการดำเนินงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยประเด็นเด่นพุธเช้าข่าว สพฐ. ในวันที่ 13 มีนาคม 2562 มีดังนี้.....

▶ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- วันที่ 2 มี.ค. 62 ประธานพิธีเปิดงานมหกรรมทักษะวิชาชีพ "Student : Market" ณ สนามลานกีฬาอเนกประสงค์ จังหวัดสุโขทัย
- วันที่ 6 มี.ค. 62 ประธานหารือความร่วมมือส่งเสริมการออมกับกองทุนการออมแห่งชาติ ณ กระทรวงศึกษาธิการ
- ประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการผู้อำนวยการโรงเรียนในโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
รุ่นที่ 9 เมื่อวันที่ 7 มี.ค. 62 ณ โรงแรมอมรินทร์ลากูน จังหวัดพิษณุโลก
รุ่นที่ 10 เมื่อวันที่ 11 มี.ค. 62 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก
- หลักสูตร English Program และ Mini English Program
- การประเมินความดีความชอบ
▶ แจ้งข้อราชการ จาก สพฐ.
- กิจกรรมพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของโรงเรียนกัลยาณวัตร จังหวัดขอนแก่น โดยสถาบันภาษาไทย สวก.
- อนาคตสดใส ด้วยพลังเงินออม กับกองทุนการออมแห่งชาติ
- ภาพยนตร์สั้น เรื่อง คำของพ่อ โรงเรียนบ้านโนนสว่าง จังหวัดอุดรธานี
และเวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากรได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2