ฮิต: 50
  ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน
0000

    วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 10.20 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดอาคารเรียน “องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี พ.ศ.2559” ณ โรงเรียนสวนป่าคลองตาเพชรบน ตำบลพลวงทอง อำเภอบ่อทอง จังหวัดชลบุรี โดยมีนายวิทยา คุณปลื้ม นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีในการก่อสร้าง จำนวนทั้งสิ้น 8,900,000 บาท เป็นอาคารเรียน 3 ชั้น ใต้ถุนโล่ง ก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้ประโยชน์ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน และเป็นการเพิ่มห้องเรียนเพื่อรองรับนักเรียน ตลอดจนยังสามารถใช้ในการจัดกิจกรรมของชุมชน