ฮิต: 59
 การประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
0000

    วันที่ 15 มีนาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ประกอบด้วยตัวชี้วัดการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 5 องค์ประกอบ คือ 1. Function Base 2. Agenda Base 3. Area Base 4. Innovation Base 5. Potential Base และตัวชี้วัดการประเมินผู้บริหารองค์การ จำนวน 10 ประเด็น ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2