ฮิต: 922
 ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี จังหวัดอำนาจเจริญ
0000

    วันที่ 19 มีนาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงานให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี จังหวัดอำนาจเจริญ นำโดยนายแหลง ธนู ผอ.รร.บ้านโคกพระวินัยดี พร้อมคณะครูและนักเรียน ศึกษาดูงานตามโครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนได้ศึกษาหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ที่มีประโยชน์หลากหลาย และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สพป.ชลบุรี เขต 2