ฮิต: 192
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
0000

    วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM) และโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน