ฮิต: 140
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสพป.ศรีสะเกษ เขต 4
0000

    วันที่ 5 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 นำโดยนายเสนีย์ เรืองฤทธิ์ราวี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 4 พร้อมคณะ เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ (KM) และโครงการคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการแต่ละกลุ่มงานเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน

0000.jpg DSC_0002.JPG DSC_0004.JPG

DSC_0005.JPG DSC_0021.JPG DSC_0024.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0033.JPG DSC_0035.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0052.JPG DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG

DSC_0083.JPG DSC_0085.JPG DSC_0098.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG DSC_0110.JPG

DSC_0120.JPG DSC_0122.JPG DSC_0124.JPG

DSC_0131.JPG DSC_0135.JPG DSC_0141.JPG

DSC_0147.JPG DSC_0148.JPG DSC_0154.JPG

DSC_0155.jpg