ฮิต: 267
  งานเทศกาลวันสงกรานต์ รดน้ำขอพรผู้ใหญ่ สพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรผู้ใหญ่ประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รอง ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 และนายภราดร เกตุพันธุ์ ศึกษานิเทศก์ นางจุฑามณี กุลวงศ์ นักวิชาการศึกษา (ผู้เกษียณอายุราชการปี 2562) เพื่อความเป็นสิริมงคล อนุรักษ์และสืบสานประเพณีวันสงกรานต์อันดีงามไว้ให้ยั่งยืน โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2