ฮิต: 185
  งานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562
0000

    วันที่ 17 เมษายน 2562 เวลา 19.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสำนักงาน ร่วมรับชมการแสดงบนเวที และร่วมให้ขวัญกำลังใจแก่นักเรียนโรงเรียนวัดศรีประชาราม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ที่ร่วมแสดงในงานนมัสการพระพุทธสิหิงค์ฯ และงานสงกรานต์ จังหวัดชลบุรี ประจำปี 2562 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น โดยมีผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป ร่วมรับชมการแสดง ณ บริเวณเวทีกลางหน้าสนามศาลากลางจังหวัดชลบุรี