ฮิต: 255
 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 ช่วงเปิดเทอม
0000

    วันที่ 18 มกราคม 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนในสังกัดสพป.ชลบุรี เขต 2 เรื่องการอ่านออกเขียนได้ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ณ โรงเรียนบ้านเขาดินวังตาสี และโรงเรียนบ้านเนิน อำเภอพนัสนิคม โดยได้รับการต้อนรับเป็นอย่างดี จากผอ.โรงเรียน พร้อมคณะครู และนักเรียน

0000.JPG DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG

DSC_0006.JPG DSC_0008.JPG DSC_0010.JPG

DSC_0013.JPG DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0022.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG

DSC_0036.JPG DSC_0038.JPG DSC_0040.JPG

DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0046.JPG

DSC_0048.JPG DSC_0049.JPG DSC_0052.JPG

DSC_0054.JPG DSC_0056.JPG DSC_0057.JPG

DSC_0058.JPG DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0067.JPG DSC_0068.JPG

DSC_0069.JPG DSC_0070.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0073.JPG DSC_0074.JPG DSC_0076.JPG

DSC_0077.JPG DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG

DSC_0080.JPG DSC_0083.JPG DSC_0084.JPG

DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG DSC_0087.JPG

DSC_0088.JPG DSC_0090.JPG