ฮิต: 1194

ประกาศ เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ โรงเรียนบ้านบึงตะกู, อนุบาลวัดโคกท่าเจริญ, วัดศรีประชาราม, วัดบางนาง และบ้านทับร้าง รายละเอียดตามไฟล์แนบ Link