ฮิต: 224
ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วฯ
0000

    วันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ดร.ธนรัตน์ มังคะโชติ รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด ร่วมประชุมรับฟังนโยบายการจัดทำระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงในสถานศึกษาโดยมีนายแพทย์ธีระเกียรติ เจริญเศรษฐศิลป์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ซึ่งถ่ายทอดสดด้วยระบบคอนเฟอเรนซ์จากห้องประชุมโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม จังหวัดพิษณุโลก เพื่อติดตามความก้าวหน้าการจัดหาและการใช้อินเทอร์เน็ตของสถานศึกษาในสังกัด พร้อมทั้งมอบนโยบายการบริหารจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตในสถานศึกษา