ฮิต: 178
  ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ"
0000

    วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เวลา 11.00 น. ณ ห้องประชุมคุ้มครอง นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "การขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดย CLUSTER" โดยมีดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานถ่ายทอดสด

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG

DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG DSC_0006.JPG

DSC_0015.JPG DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG

DSC_0023.JPG