ฮิต: 313
  ประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง
0000

    วันที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด อำเภอบ่อทอง ระหว่างวันที่ 6 - 8 มิถุนายน 2562 วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความตระหนักถึงโทษและพิษภัยของยาเสพติดและเป็นแกนนำร่วมกันต้านภัยยาเสพติด โดยมีลูกเสือ เนตรนารี โรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาภายในอำเภอบ่อทอง จำนวน 12 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เข้าร่วมกิจกรรม ณ ศูนย์ฝึกอบรมและสัมมนาค่ายลูกเสือบ้านบึง BB Cowboy Camp อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

0000.JPG DSC_0002.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0011.JPG DSC_0019.JPG DSC_0022.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0026.JPG DSC_0027.JPG

DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG DSC_0035.JPG

DSC_0037.JPG DSC_0038.JPG DSC_0041.JPG

DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0045.JPG DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0049.JPG DSC_0050.JPG DSC_0056.JPG

DSC_0057.JPG DSC_0058.JPG