ฮิต: 2353

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

boss

นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5 ต่อ 104

Jirasak

นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5

 dontree

นายดนตรี   มีเบ้า
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5

pamorn

นายภมร   หลอดแพง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5