ฮิต: 1186

ผู้บริหารการศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 2

boss

นายเอกวัสส์  อุษณีษ์พันธุ์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5

Jirasak

นายจิรศักดิ์  สุจิรานุธรรม
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2
โทรศัพท์ 0 3847 4630 - 5