ฮิต: 4725

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2563
 
  • รอบ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
detail3
  • รอบ 2 เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
detail3
  •  ปี 2563 เมษายน 2563 - กันยายน 2563
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2562
detail3