ฮิต: 4728

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2564

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2564
 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2564
 
  •  รอบ 1 ตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564
  • รอบ 2 ตุลาคม 2563 - สิงหาคม 2564
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2563

 

 


 

 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2563

 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2563
รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2563
 
  • รอบ 1 ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563
detail3
  • รอบ 2 เมษายน 2563 - มิถุนายน 2563
detail3
  •  ปี 2563 เมษายน 2563 - กันยายน 2563
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต
ประจำปี พ.ศ. 2562
detail3

 


 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 2562 

 แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2562

 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต

  
  • ไตรมาสที่ 1/2562
down1
  • ไตรมาสที่ 2/2562
   down1
  • ไตรมาสที่ 3/2562
   down1
  • ไตรมาสที่ 4/2562
   down1
 รายงานผลการดำเนินงานป้องกันการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2561    detail3