ฮิต: 320
การอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560
0000

    วันที่ 27 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 เป็นประธานและบรรยายพิเศษการอบรมโครงการพัฒนาคุณภาพอาหารนักเรียน ตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ที่ให้โรงเรียนดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อให้นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีคุณค่าอย่างเพียงพอ และครบถ้วน สมวัย อีกทั้งเป็นการลดภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนอย่างต่อเนื่อง และส่งเสริมให้นักเรียนมีภูมิต้านทางโรคที่ดี โดยได้รับเกียรติจากนายทรงวุฒิ มลิวัลย์ ข้าราชการบำนาญ สังกัดงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการอบรม และในภาคบ่ายได้มีการอบรมการใช้งานโปรแกรม Thai School Lunch โดยนางสุจิตร พุฒิยืน ,นางสาวดรุณทิพย์ ขันสุข และทีมงานของสพป.ชลบุรี เขต 1 ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0001.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0010.JPG DSC_0013.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0022.JPG DSC_0026.JPG

DSC_0027.JPG DSC_0029.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0032.JPG DSC_0036.JPG DSC_0038.JPG

DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG DSC_0041.JPG

DSC_0042.JPG DSC_0043.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0045.JPG DSC_0046.JPG DSC_0047.JPG

DSC_0048.JPG DSC_0050.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0058.JPG DSC_0060.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0081.JPG DSC_0082.JPG DSC_0083.JPG

DSC_0084.JPG DSC_0085.JPG DSC_0086.JPG

DSC_0087.JPG DSC_0088.JPG DSC_0089.JPG

DSC_0094.JPG DSC_0095.JPG DSC_0100.JPG