ฮิต: 402
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ เป็นต้น และได้พบปะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน