ฮิต: 360
  ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่มโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 2
0000

    วันที่ 25 มิถุนายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ได้ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลพานทองวัดหนองกระทุ่ม อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และติดตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งโรงเรียนได้ดำเนินการตามนโยบาย เช่น โรงเรียนประชารัฐ โรงเรียนคุณภาพประจำตำบล โรงเรียนต้นแบบสหกรณ์ เป็นต้น และได้พบปะครู นักเรียน เพื่อสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน

0000.JPG DSC_0092.JPG DSC_0097.JPG

DSC_0099.JPG DSC_0101.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0103.JPG DSC_0104.JPG DSC_0105.JPG

DSC_0106.JPG DSC_0107.JPG DSC_0115.JPG

DSC_0121.JPG DSC_0123.JPG DSC_0124.JPG