ฮิต: 190
  ประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2)
0000

    วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 13.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการประเมินความรู้ความสามารถและความเหมาะสมฯ เพื่อดำเนินการคัดเลือกข้าราชการครูฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) เพื่อย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2