ฮิต: 218
ร่วมประชุมทางไกลเพื่อการประเมินผลสัมฤทธิ์ผอ.เขตฯ
0000

    วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 13.30 น. สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุมทางไกล (Video Conference System) เพื่อชี้แจงการดำเนินการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในระยะเวลา 1 ปี ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ,ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล และผู้ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สพป.ชลบุรี เขต 2