ฮิต: 3605

 

 

    ปีงบประมาณ 2563

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี 2563  

 

 

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต