ฮิต: 3606
 

                  ปีงบประมาณ 2562

>> การประเมินความเสี่ยงเพื่อป้องกันการทุจริตประจำปี   detail3

 

>> การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต