ฮิต: 294
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการฯ
0000

    วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร และคณะ ที่ได้มาตรวจเยี่ยมวิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี) ...

เพื่อติดตามนโยบายของสำนักคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โครงการโรงเรียนเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ และการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงต่อเนื่อง 5 ปี ตามมาตรฐาน KOSEN โดยมีนายภวัต เลิศมุกดา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้กล่าวต้อนรับ และดร.ประชาคม จันทรชิต รองเลขาธิการคณะกรรมการการการอาชีวศึกษา เป็นผู้บรรยายสรุป การนำนโยบายสู่การปฏิบัติขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาระดับอาชีวศึกษา ณ ห้องประชุม ตึกช่างอุตสาหกรรม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ (ชลบุรี)

0000.JPG DSC_0000.JPG DSC_0016.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0034.JPG DSC_0035.JPG

DSC_0036.JPG DSC_0039.JPG DSC_0044.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0052.JPG DSC_0054.JPG

DSC_0057.JPG DSC_0060.JPG DSC_0061.JPG

DSC_0063.JPG DSC_0065.JPG DSC_0066.JPG

DSC_0068.JPG DSC_0075.JPG DSC_0077.JPG

DSC_0078.JPG DSC_0079.JPG DSC_0080.JPG

DSC_0081.JPG DSC_0085.JPG DSC_0090.JPG

DSC_0093.JPG DSC_0094.JPG DSC_0097.JPG

DSC_0099.JPG DSC_0100.JPG DSC_0101.JPG

DSC_0102.JPG DSC_0104.JPG DSC_0106.JPG

DSC_0108.JPG DSC_0109.JPG DSC_0111.JPG

DSC_0112.JPG DSC_0117.JPG DSC_0122.JPG

DSC_0123.JPG DSC_0124.JPG DSC_0125.JPG

DSC_0126.JPG DSC_0127-2.JPG DSC_0127.JPG