ฮิต: 223
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
0000

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (โดยมีผู้แทนรับมอบ)... 

 และได้รับเกียรติจากนางปราณี โกศลานันท์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 บรรยายเรื่องการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และแนะนำข้าราชการใหม่ ๒ ราย คือ นางสาววรวรรณ ทองศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายธันนธร กุศล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2