ฮิต: 162
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562
0000

วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนสิงหาคม 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย ซึ่งได้รับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2561 ประเภทสถานศึกษาระดับประถมศึกษา ขนาดใหญ่ (โดยมีผู้แทนรับมอบ)... 

 และได้รับเกียรติจากนางปราณี โกศลานันท์ นักวิชาการสรรพากรชำนาญการพิเศษ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ชลบุรี 1 บรรยายเรื่องการรับบริจาคอิเล็กทรอนิกส์แก่สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 และแนะนำข้าราชการใหม่ ๒ ราย คือ นางสาววรวรรณ ทองศิริ นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ และนายธันนธร กุศล เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0003.JPG

DSC_0004.JPG DSC_0006.JPG DSC_0009.JPG

DSC_0011.JPG DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0028.JPG

DSC_0029.JPG DSC_0034.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0039.JPG DSC_0040.JPG DSC_0043.JPG

DSC_0044.JPG DSC_0047.JPG DSC_0048.JPG

DSC_0050.JPG DSC_0052.JPG DSC_0053.JPG

DSC_0055.JPG DSC_0058.JPG DSC_0059.JPG

DSC_0062.JPG DSC_0064.JPG DSC_0065.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0069.JPG DSC_0072.JPG

DSC_0075.JPG