ฮิต: 60
  ผู้บริหารและบุคลากร สพป.ชบ.๒ ติดตามชมรายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ และประชุมสภากาแฟ
0000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมาย นายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมทางไกล (Video Conference) รายการ "พุธเช้า ข่าวโรงเรียน"และ รายการ "พุธเช้า ข่าวสพฐ." ครั้งที่ 32/2562 ...

ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธ โดยมีเนื้อหาดังนี้ การรับนักเรียนเข้าเรียนต่อโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2563 ผลการประเมินคุณภาพและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาออนไลน์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (ITA2019) และ เวลา 09.00 น. ได้ดำเนินการประชุมการสร้างแนวปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา เพื่อให้บุคลากร ได้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมคุ้มครอง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2