ฮิต: 90
ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต Uso Net โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง
000

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๒ ร่วมพิธีเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต Uso Net โรงเรียนบ้านคลองกุ่ม อำเภอบ่อทอง โดยมีนางวิภาวี แดงท่าขาม นายอำเภอบ่อทอง เป็นประธานในพิธี สำหรับการเปิดศูนย์อินเตอร์เน็ต USO Net ดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนโรงเรียนบ้านคลองกุ่มและประชาชนทั่วไปในชุมชนใกล้เคียงสามารถเข้าถึงบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง และเข้าถึงข้อมูลสารสนเทศที่เป็นประโยชน์ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม