ฮิต: 283
กศน.ชลบุรี ขอใช้อาคารวิทยบริการ สพป.ชลบุรี 2
000

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 มอบหมายให้นางสาวสมลักษณ์ พิมสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้าง สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในการประชุมประจำเดือนสัญจรสำนักงาน กศน. จังหวัดชลบุรี ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

000.JPG 001-2.jpg 001-3.JPG

001.JPG IMG_0011.jpg IMG_8682.JPG

IMG_8693.JPG IMG_8700.JPG IMG_8704.JPG

IMG_8708.JPG IMG_8711.JPG IMG_8712.JPG

IMG_8713.JPG IMG_8714.JPG IMG_8715.JPG