ฮิต: 136
สพป.ชลบุรี เขต2 รับรายงานตัวข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วย
000

วันที่ 26 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 รับรายงานตัวข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วน หรือมีเหตุพิเศษ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2562 จำนวน 25 ราย ณ ห้องประชุมภิญโญ "ตั๊นวิเศษ" สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2