ฮิต: 199
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562
000

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...

โดยโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ และโรงเรียนวัดนาวังหิน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2