ฮิต: 157
  ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562
000

วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ประจำเดือนกันยายน 2562 เพื่อแจ้งนโยบายการปฏิบัติงาน และติดตามการปฏิบัติงานของสถานศึกษา ให้งานเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมาย ในการนี้ได้มอบเกียรติบัตรแก่สถานศึกษาที่ได้รับรางวัลการประกวดโรงเรียนที่มีวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) การจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) ประจำปี พ.ศ.2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ...

โดยโรงเรียนที่ได้รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 ได้แก่ โรงเรียนวัดใหม่ท่าโพธิ์ โรงเรียนบ้านไร่เสธ์ และโรงเรียนวัดนาวังหิน ณ หอประชุมอาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

000.JPG IMG_3814.JPG IMG_3816.JPG

IMG_3824.JPG IMG_3826.JPG IMG_3827.JPG

IMG_3829.JPG IMG_3830.JPG IMG_3831.JPG

IMG_3832.JPG IMG_3833.JPG IMG_3834.JPG

IMG_3835.JPG IMG_3836.JPG IMG_3837.JPG

IMG_3838.JPG IMG_3839.JPG IMG_3840.JPG

IMG_3841.JPG IMG_3843.JPG IMG_3844.JPG

IMG_3847.JPG IMG_3848.JPG IMG_3850.JPG

IMG_3851.JPG IMG_3852.JPG IMG_3853.JPG

IMG_3854.JPG IMG_3855.JPG IMG_3857.JPG

IMG_3858.JPG IMG_3859.JPG IMG_3860.JPG

IMG_3861.JPG IMG_3862.JPG IMG_3865.JPG

IMG_3866.JPG IMG_3867.JPG IMG_3868.JPG

IMG_3869.JPG IMG_3870.JPG IMG_3872.JPG

IMG_3873.JPG IMG_3874.JPG IMG_3875.JPG

IMG_3876.JPG IMG_3878.JPG