ฮิต: 109
  ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สพป.อ่างทอง
001

วันที่ 9 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 พร้อมด้วยบุคลากรในสำนักงาน ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่่างทอง นำโดย ดร.มโน ชุนดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอ่างทอง พร้อมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด เข้าศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิธีรับการประะเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) และการปฏิบัติงานของทุกกลุ่มงาน เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในองค์กร ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

001.JPG IMG_4296.JPG IMG_4303.JPG

IMG_4304.JPG IMG_4305.JPG IMG_4306.JPG

IMG_4308.JPG IMG_4309.JPG IMG_4314.JPG

IMG_4315.JPG IMG_4316.JPG IMG_4317.JPG

IMG_4319.JPG IMG_4321.JPG IMG_4322.JPG

IMG_4328.JPG IMG_4335.JPG IMG_4340.JPG

IMG_4343.JPG IMG_4349.JPG IMG_4353.JPG

IMG_4355.JPG IMG_4364.JPG IMG_4369.JPG

IMG_4371.JPG IMG_4377.JPG IMG_4379.JPG

IMG_4381.JPG IMG_4382.JPG IMG_4384.JPG