ฮิต: 102
  การปฐมนิเทศครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวน 33 คน
0000

วันที่ 9 กันยายน 2562 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ปฐมนิเทศพร้อมทั้งให้โอวาทในการปฏิบัติตน ปฏิบัติหน้าที่ให้เต็มศักยภาพ แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ จำนวนทั้งหมด 33 คน ตามประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้เพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย ทั้งนี้ได้ดำเนินการจัดทำสมุดประวัติ ก.ค.ศ.16 ให้แก่ครูผู้ช่วยที่บรรจุใหม่ ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2

 

0000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG

DSC_0003.JPG DSC_0004.JPG DSC_0005.JPG

DSC_0007.JPG DSC_0010.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG DSC_0023.JPG

DSC_0025.JPG DSC_0027.JPG DSC_0029.JPG

DSC_0031.JPG DSC_0032.JPG DSC_0034.JPG

DSC_0038.JPG DSC_0048.JPG