ฮิต: 297
ตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก
0000

    วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561 นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผอ.สพป.ชลบุรี เขต 2 ออกตรวจเยี่ยมโรงเรียนวัดนากระรอก อำเภอพนัสนิคม เรื่อง การอ่านออกเขียนได้ ของเด็กนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ในช่วงภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นได้ด้วยความเรียบร้อย

0000.JPG DSC_0003.JPG DSC_0005.JPG

DSC_0006.JPG DSC_0007.JPG DSC_0011.JPG

DSC_0015.JPG DSC_0016.JPG DSC_0017.JPG

DSC_0018.JPG DSC_0019.JPG DSC_0020.JPG