ฮิต: 256
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
000

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2... 

โดยได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ และนายสุพล อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณการจัดงาน ทั้งนี้ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และนำคณะผู้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/cwFLQRl