ฮิต: 284
  โครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
000

วันที่ 12 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสัมมนาเพื่อเสริมสร้างศักยภาพและเชิดชูเกียรติข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2... 

โดยได้กล่าวแสดงมุทิตาจิตและยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด ที่เกษียณอายุราชการ ประจำปี 2562 และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากรที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความวิริยะอุตสาหะและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าที่จะทำประโยชน์ต่อสังคมต่อไป ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการมีจำนวนทั้งสิ้น 84 ท่าน โดยได้รับเกียรติจากนายประเวศ คำหงส์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์จังหวัดชลบุรี กล่าวแสดงความชื่นชมการจัดงานและแสดงความยินดีกับผู้เกษียณอายุราชการ และนายสุพล อิ่มสุวรรณ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดโคกท่าเจริญ ตัวแทนผู้เกษียณอายุราชการ กล่าวขอบคุณการจัดงาน ทั้งนี้ นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ได้มอบประกาศเกียรติคุณพร้อมของที่ระลึกแด่ผู้เกษียณ และนำคณะผู้ร่วมงานแสดงมุทิตาจิต ณ อาคารวิทยบริการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://cutt.ly/cwFLQRl

000.JPG DSC_0001.JPG DSC_0002.JPG

DSC_0012.JPG DSC_0014.JPG DSC_0015.JPG

DSC_0019.JPG DSC_0021.JPG DSC_0022.JPG

DSC_0024.JPG DSC_0027.JPG DSC_0030.JPG

DSC_0035.JPG DSC_0036.JPG DSC_0037.JPG

DSC_0043.JPG DSC_0054.JPG DSC_0056.JPG

DSC_0066.JPG DSC_0081.JPG DSC_0086.JPG

DSC_0088.JPG DSC_0090.JPG DSC_0093.JPG

DSC_0096.JPG DSC_0100.JPG DSC_0102.JPG

DSC_0105.JPG DSC_0107.JPG DSC_0110.JPG

DSC_0113.JPG DSC_0114.JPG DSC_0116.JPG

DSC_0118.JPG DSC_0120.JPG DSC_0122.JPG

DSC_0124.JPG DSC_0125.JPG DSC_0128.JPG

DSC_0129.JPG DSC_0132.JPG DSC_0136.JPG

DSC_0138.JPG DSC_0142.JPG DSC_0145.JPG

DSC_0148.JPG DSC_0149.JPG DSC_0151.JPG

DSC_0154.JPG DSC_0156.JPG DSC_0158.JPG

DSC_0161.JPG DSC_0164.JPG DSC_0165.JPG

DSC_0167.JPG DSC_0168.JPG DSC_0170.JPG

DSC_0173.JPG DSC_0174.JPG DSC_0177.JPG

DSC_0180.JPG DSC_0181.JPG DSC_0184.JPG

DSC_0185.JPG DSC_0188.JPG DSC_0191.JPG

DSC_0193.JPG DSC_0194.JPG DSC_0197.JPG

DSC_0198.JPG DSC_0200.JPG DSC_0203.JPG

DSC_0205.JPG DSC_0206.JPG DSC_0209.JPG

DSC_0211.JPG DSC_0213.JPG DSC_0215.JPG

DSC_0216.JPG DSC_0218.JPG DSC_0220.JPG

DSC_0222.JPG DSC_0225.JPG DSC_0227.JPG

DSC_0228.JPG DSC_0230.JPG DSC_0234.JPG

DSC_0235.JPG DSC_0237.JPG DSC_0240.JPG

DSC_0242.JPG DSC_0243.JPG DSC_0247.JPG

DSC_0249.JPG DSC_0250.JPG DSC_0253.JPG

DSC_0255.JPG DSC_0257.JPG DSC_0258.JPG

DSC_0263.JPG DSC_0265.JPG DSC_0270.JPG

DSC_0283.JPG DSC_0295.JPG DSC_0319.JPG

DSC_0321.JPG DSC_0322.JPG DSC_9882.JPG

DSC_9883.JPG DSC_9885.JPG DSC_9890.JPG

DSC_9892.JPG DSC_9896.JPG DSC_9897.JPG

DSC_9898.JPG DSC_9901.JPG DSC_9905.JPG

DSC_9917.JPG DSC_9920.JPG DSC_9921.JPG

DSC_9973.JPG DSC_9982.JPG DSC_9985.JPG

DSC_9993.JPG