ฮิต: 82
  งานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของ รร.บ้านหนองไผ่ และรร.บ้านเกาะโพธิ์(วันครู2500)
0000

วันที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของนายสัมพันธ์ จินดาเพชร ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองไผ่ ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ (ยอดราษฎร์บำรุง) และเวลา 10.30 น. ให้เกียรติเป็นประธานงานแสดงมุทิตาจิตการเกษียณอายุราชการของข้าราชการครู จำนวน 2 คน ณ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์ (วันครู2500) เพื่อเป็นการแสดงความยินดียกย่องเชิดชูเกียรติข้าราชการครูที่ได้ปฏิบัติงานมาจนครบวาระเกษียณอายุราชการอย่างทุ่มเทเสียสละทั้งกำลังกาย กำลังใจ จนประสบความสำเร็จ