ฮิต: 178
  ประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ
000

วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เวลา 13.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 จัดประชุมคณะทำงานบูรณาการจัดทำแผนบริหารจัดการโรงเรียนขนาดเล็กระดับอำเภอ ครั้งที่ 1/2562 โดยมีนายณรงค์ เทพเสนา นายอำเภอพนัสนิคม เป็นประธาน และมีนายจิรศักดิ์ สุจิรานุธรรม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2 ร่วมประชุม พร้อมคณะทำงาน ณ ห้องประชุมภิญโญ ตั๊นวิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 2