ฮิต: 17949
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย... 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ และเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ในระดับภาคต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ http://central69.sillapa.net/sp-cbi2/