ฮิต: 17731
  การแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่69 ประจำปีการศึกษา 2562
000

วันที่ 5 ตุลาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเอกวัสส์ อุษณีษ์พันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกาษาชลบุรี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับเขตพื้นที่การศึกาา ระหว่างวันที่ 5-6 ตุลาคม 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย... 

 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้นักเรียนทุกคน ทั้งเด็กปกติ เด็กพิเศษ และเด็กที่มีความสามารถพิเศษได้พัฒนาความสามารถเต็มตามศักยภาพของผู้เรียน สู่ความเป็นเลิศด้านต่างๆ และเป็นตัวแทนเพื่อเข้าแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมฯ ในระดับภาคต่อไป ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดผลการแข่งขันเพิ่มเติม ได้ที่ http://central69.sillapa.net/sp-cbi2/

000.JPG DSC_0501.JPG DSC_0502.JPG

DSC_0503.JPG DSC_0504.JPG DSC_0507.JPG

DSC_0509.JPG DSC_0514.JPG DSC_0517.JPG

DSC_0524.JPG DSC_0526.JPG DSC_0528.JPG

DSC_0531.JPG DSC_0537.JPG DSC_0546.JPG

DSC_0549.JPG DSC_0550.JPG DSC_0551.JPG

DSC_0552.JPG DSC_0554.JPG DSC_0562.JPG

DSC_0565.JPG DSC_0568.JPG DSC_0571.JPG

DSC_0572.JPG DSC_0577.JPG DSC_0579.JPG

DSC_0582.JPG DSC_0585.JPG DSC_0586.JPG

DSC_0588.JPG DSC_0591.JPG DSC_0592.JPG

DSC_0593.JPG DSC_0594.JPG DSC_0600.JPG

DSC_0602.JPG DSC_0604.JPG DSC_0606.JPG

DSC_0608.JPG DSC_0609.JPG DSC_0611.JPG

DSC_0613.JPG DSC_0614.JPG DSC_0615.JPG

DSC_0616.JPG DSC_0617.JPG DSC_0618.JPG

DSC_0619.JPG DSC_0622.JPG DSC_0623.JPG

DSC_0625.JPG DSC_0637.JPG DSC_0642.JPG

DSC_0645.JPG DSC_0647.JPG DSC_0648.JPG

DSC_0651.JPG DSC_0659.JPG DSC_0660.JPG

DSC_0672.JPG DSC_0675.JPG DSC_0676.JPG

DSC_0680.JPG DSC_0681.JPG DSC_0682.JPG

DSC_0683.JPG DSC_0685.JPG DSC_0688.JPG

DSC_0691.JPG DSC_0700.JPG DSC_0703.JPG

DSC_0712.JPG DSC_0727.JPG DSC_0729.JPG

DSC_0739.JPG DSC_0740.JPG DSC_0742.JPG

DSC_0743.JPG DSC_0746.JPG DSC_0748.JPG

DSC_0752.JPG DSC_0753.JPG DSC_0756.JPG

DSC_0757.JPG DSC_0762.JPG DSC_0764.JPG

DSC_0766.JPG DSC_0773.JPG DSC_0785.JPG

DSC_0787.JPG DSC_0790.JPG DSC_0794.JPG

DSC_0800.JPG DSC_0801.JPG DSC_0804.JPG

DSC_0805.JPG DSC_0809.JPG DSC_0811.JPG

DSC_0812.JPG DSC_0814.JPG DSC_0822.JPG

DSC_0825.JPG DSC_0844.JPG DSC_0854.JPG

DSC_0863.JPG